VOLVO Blakstad / Arandal

Glassbaldakiner levert til nytt verkstedbygg i 2014. Totalt 28 lm. glasstak med 1 utvendig hjørne.