Butikkssenter Sarpsborg

Deluxe glasstak montert over 6 innganger, entreprenør la inn stålbeslag i fasaden for feste av Deluxe skinnen.

Levert sommeren 2019